محل تبلیغات شما

نامه ديروز آيت الله موسوي خوئيني به رهبر انقلاب بايد يک نقطه عطف براي تغييرات سياس ي بدانيم .


اگر چه جناح اصول گرا به شدت بر عليه آن موضع منفي گرفت و با آتش تهيه سنگين کيهان و سرمقاله آقاي شريعتمداري به اين نامه حمله کرد؟


من اين نامه را تغيير بزرگي در کشور مي دانم  در واقع از آن به منزله "گزارش شکست" براي تغييرات مطلوب در آينده نزديک خبر مي دهم.


بايد تلقي بسيار مثبتي از اين نامه داشت اين نامه حاوي نکات بسيار مهم است که در ذيل شرح خواهم داد.


اما عکس العمل جناحهاي سياسي اصول گرا و اصلاح طلب را بسيار احساسي و ناروا مي دانم؟


آيا همه آنچه بر سر کشور آمده فقط تقصير اصلاح طلبان است؟


ما مي دانيم آنچه بر وضعيت کنوني کشور مي گذرد حاصل بي تدبيري و گناه هر دو جناح کشور است.


هر دوجناح در آنچه پيش آمده کم و بيش مقصر هستند؟


آيا احمدي نژاد در مشکلات فعلي کشور سهيم نيست آيا مديريت هاي جناحي در مناصب خاص اصول گزايان فاقد عيب و مبرا از اشتباه بوده  در حاليکه اينگونه نيست همگان مي دانند هر دو جناح در بوجود آمدن فجايع امروز سهيم هستند.


اين نوشته بدنبال اعلام درصد مجرميت يا درصد بيشتر يا کمتر براي هر کدام نيست.


اما محرز هر دو جناح ديدي خودي و غير خودي را در ديدگاه خود داشتند هر دو تصرف سمت ها را يک غنيمت جناحي مي دانستند .


صرف نظر از اينکه طرف صلاحيت دارد يا ندارد يا کانديد رقيب اصلاح تر است ؟


هيچ گاه ديد اسلامي قرآني بر دو طرف حاکم نشد؟


هر دو يک روحيه خود پرستي را دنبال کردند.


هيچ گاه به اشتباهات خود اعتراف نکردند هر دو  در زمان زمانداري مديريت هاي بسته و ديکتاتوري را دنبال کردند ؟


هيچگاه به خرده گيري و نقايص شيوه کارشان توجه نکردند که هيچ سرکوب هم کردند ؟


در مقطعي زندان تکفير و طرد اولين دستمزد نقد کنندگان بود؟


هر دو مجرم و دخيل در بوجود آمدن مشکلات فعلي هستند.


اصلا چرا بايد جو فرافکني و اتهام زني اينقدر شديد باشد؟


چون در چنته چيزي نيست ؟


نه اصول گرايان نه اصلاح طلبان مشتاق و فريفته قدرت هيچ برنامه و اصولي براي کشور ندارند.


آقايان اصول گرايان با همه ادعا بيش از يک ماه است مجلس در اختيار گرفتند چه کاري کردند؟


چه برنامه اي براي نجات کشور روي ميز گذاشتند ؟


اصلا هيچ چيزي ندارند که عرضه کنند ( اين خلاصه مطلب است )


 دو طرف مجرم فرافکن فاقد کيفيت مطلوب هستند لذا به شيوه هاي غير اسلامي و ناجوانمردانه در برخوردها اتکا مي کنند؟


هيچ کدام قادر به تعريف يک حرکت مطلوب از طرف مقابل نيستند؟


هر دو جناح خود را مي پرستند هر دو بت خويش را مي پرستند چه زشت چه زيبا بت جناحي بسياري را کور کرده است؟


براي همين است که من نامه جناب آيت الله خوئيني را فصل خطاب تفکرات گذشته مي دانم .


ايشان با نوشتن اين نامه خود را کوچکتر کرده نه بزرگتر از موضع تلاش براي بهبود وضعيت رويه گذشته را نقد کرده .


اين نامه رويه و شيوه مديريت گذشته را زير سوال برده است نه اشخاص يا حتي جناحهاي سياسي را حتي من نامه ايشان را انتقاد به رهبري هم نمي دانم چون صرحتا در آن به رهبري اشاره نشده.


پس بايد اين نامه را يک تلاش براي تغيير تعبير کرد نه چيز ديگري.


بخصوص آنجا که مي گويد " از نگاه مردم شيوه مديريت در بالاترين سطح و قدرت نافذ آن "


دارد اذعان مي کند به مقصر بودن شيوه مديريت ( بخصوص رئيس جمهور) 


مفهوم اين بند اينست که اين شيوه معيوب است و با زبان بي زباني خواستار تغيير آن است؟


بخصوص وقتي مي گوييد " اگر شيوه اي که تا کنون بکار رفته " " نتيجه محاسبات "


" صاحب نظران حق دارند درست يا نادرست اين روش تذکر دهند " ؟


آخر هم تقاضا مي کند اگر اين شيوه محصول وحي يا نظير آن نيست تجديد نظر شود.


اين چند جمله اعتراف بزرگي است به شکست شيوه گذشته و تقاضاي تجديد نظر نيز امري نيکو و پسنديده اي است بايد به استقبال آن رفت؟


واقعيتي وجود دارد و آن ناشي از اينست که ما گوساله پرست هستيم .


اين رئيس جمهور چه خصوصياتي بايد داشته باشد 2 جمله قانون اساسي " رجل سياسي " کافي نيست؟


ما دقيقا چه مي خواهيم ما ايده لوگ مي خواهيم ما وابسته جناحي يا سياسي مي خواهيم يا يک مرد يا زن کار بلد مدير متفکر غير جناحي خود ساخته "جزئيات " اين خواسته مشخص نيست؟


جزئيات نحوه انتخاب نحوه احراز صلاحيت کافي نيست؟


متاسفانه بسياري از بزرگان کشور دوست دارند اين جزئيات مخفي بماند تا در مواقع وم گنجشک خود را به جاي قناري به مردم و کشور قالب کنند؟


کاري ندارد نوشتن و تصويب جزئيات بيش از "مدير و مدبر"


اين که اول بايد ميزان سواد عظيم تر شخص محرز شود ( نه با مدارک تقلبي يا حتي دکترا)


اين که ميزان تعهد به اسلام و کشور انقلاب بايد ثابت شود؟


اينان کاري ندارد به شرطي که حاکميت نخواهد از طريق قرعه کشي يا به پرواز در آوردن کبوتر و بر شانه شخصي نشستن کسي را انتخاب کند؟


همه اين انتخاب به تدوين روشي عاقلانه و غير جناحي باز مي گردد؟


يکصد استاد حوزه و دانشگاه بريزيد داخل يک سالن ( محبوس کنيد ) تا شرايط خوبي تدوين نکرده ايد کسي خارج نشود؟


ظرف 24 ساعت بهترين شيوه ها بدست خواهد آمد اگر مرد ميدان هستيد.


در واقع ايشان اقرار کرده ما " تسليم هستيم " براي آنچه شما ( رهبر انقلاب ) مقرر داريد؟


کجاي اين نامه اشکال دارد.


نکند آقايان اصول گرا صرف اينکه اين نامه از طرف يک اصلاح طلب نوشته شده با آن مخالف هستند؟

( 401 ) انفعال دولت و ستاد نوشدارو بعد از مرگ با کرونا چاره کار؟

راهبرد نجات اقتصاد ايران ( 400 ) 'جهش توليد' به اجراء مي رود يا

( 403 ) آينده ما با کرونا ويران تمام مرزهاي سياسي اقتصادي خانواد

مي ,نامه ,يا ,کشور ,شيوه ,يک ,اين نامه ,هر دو ,دو جناح ,اصول گرا ,خود را

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
Maria فروشگاه سنسور| فروش انواع سنسور رنگcolorsensor با برند سنسوپارت فلزياب برتر طهران کاوش Jeffery توليد پيچ و مهره Bill خريد کتاب Sarah ماينر و ارز هاي ديجيتال Brian