محل تبلیغات شما

پايان رياست يا پايان عمر هر شخصي زمان بررسي کارنامه اوست توسط بشر ؟


در زندگي يا رياست چه دستاورد يا چه خساراتي داشته کجا موفق بوده کجا شکست خورده؟


آثار اين موفقيت بر بازماندگان يا وراث چي خواهد بود چند سال يا چند قرن اين آثار باقي خواهد ماند؟


اگر چه روحاني زنده است نمرده اما دوران رياست او رو به اتمام است.


اين رويه دنيا است که اشخاص بسيار موفق يا اشخاص بسيار زيانکار قبل از پايان دوره بررسي و قدر داني و تشويق يا تحقير و محکوم خواهد کرد.


بي شک روحاني در رياست جمهوري ايران جزء دسته دوم قرار مي گيرد.


اما کارنامه اساسي توسط خالق هستي با توجه به اشراف کامل خداوند تبارک و تعالي بر نفس نيت و انگيزه اشخاص بررسي مي شود که کامل ترين بررسي و محاکمه است چون دروغ و تزوير در آن راه ندارد؟


اما شکست اعتقاد به غرب " مذاکره با کدخدا " و همکاري با استکبار جهاني اولين دستاورد اين حکومت 8 ساله روحاني است تجربه اي گرانبار با خسارات بسيار سنگين؟


اگر فقط عدم منفعت اقتصادي را بررسي کنيم زيان 700 ميليارد دلاري روي ميز قرار مي گيرد در نتيجه عدم فروش نفت و تحريم؟


زيانهاي ناشي از اين اعتماد بسيار هولناک تر از اين ارقام است زيان فرهنگي گريختن سرمايه هاي فکري و مالي زيان نابودي بخشي از توان توليد داخلي و توليد ملي زيانده شدن بسياري از واحدهاي اقتصادي و ورشگستگي عنقريب بسياري نتيجه اين اعتماد و گذاشتن تمام تخم مرغ هاي ملت در سبد مذاکره بود.


بي شک آثار زيانبار اين اعتماد تا بيست سال آينده ايران را رها نخواهد کرد.


وقت کافي است بدانيد تمام بودجه چهار سال آينده رئيس جمهور بعدي اين قبلا توسط روحاني پيش خور شده است؟


رئيس جمهور بعدي نيامده از هم اکنون شکست خورده باقي خواهد ماند حتي در دور دوم ( هشت ساله ) هم شانسي براي رهايي از ورشگستکي ندارد.


85 ميليون انسان که بيش از هشتاد در صد آنان فقير شده اند منتظر کمک دولتي هستند که نيامده خود ورشکست است؟


تمام حوائج انساني مالي ارتقايي حداقل 70 ميليون انسان براي 20 سال آينده فاقد پشتوانه مالي هستند؟


بديهي است بازار نفت هم هيچگاه به وضع سابق بر نخواهد گشت؟


هرگز ايران نخواهد توانست از فروش نفت در سالهاي آتي ساليانه 200 يا 300 ميليارد دلار ارز بدست بياورد؟


اينان جزء بديهيات آينده محتوم دولت در ايران است.


مردمي پر خروش که انقلاب کرد براي ارتقاء وضعيت اکنون در يک پيچ تاريخي در معرض بيشترين آسيبهاي اقتصادي سياسي قرار خواهد گرفت.


اوج گرفتن دوباره آسيب هاي اجتماعي شروع شده .


اين اوج گيري با آسيبهاي اقتصادي و سياسي و نا آرامي سالهاي بسيار نزديک کار را بر ايران بسيار سخت تر خواهد کرد.


بي لياقتي مديران سفارشي عدم تصميم گيري به موقع روحاني و حتي مجلس اصول گرا وضع را بسيار پيچيده و سخت خواهد کرد.


کسري بودجه عظيم اختلاس هاي عظيم تر و به فکر خود بودن روحاني نشان از پايان پذيرفتن شکست بوسيله رئيس جمهور شيفته به غرب دارد؟


اينکه روحاني مشغول ساخت و ساز در نياوران است نشان برنامه ريزي ايشان براي آينده خود دارد بدون اينکه براي آينده مردم کاري کرده باشد. ( او اهنگ رفتن کرده مهمات و لوازم کار را دارد فراهم مي کند)


اين نتيجه محتوم دورغ و تکبر شخصي روحاني است ديکتاتوري که فقط به مدارا با غرب مي انديشيد؟


نه مدارا با مردم و اعتماد به توان داخلي فقط چشم اميد به سرمايه گذاري خارجي داشت؟


مردم را دست بسته تحويل دشمن مي دهد؟


اين پايان غم انگيز روحاني است پاياني با شکست هولناک ؟


روزهاي آخر هيتلر حاکي از اينست شکست چنان بر روح و روان او اثر جانکاه گذاشته بود که هيچ گاه نمي توانست حتي کوچکترين تصميمي بگيرد؟


در واقع شکست از او سلب اراده کرده بود همانطور که از روحاني شکست سلب اختيار کرده است.


ميراث شوم روحاني ورشکستگي دولت و ملت است براي ساليان دراز.


او انقدر به مردم دروغ گفت که رابطه مردم با روحانيت و حکومت را براي هميشه تخريب کرد.


چنان بي اعتمادي نسبت به دولت در مردم شکل گرفته است که در بيست سال آينده هم جبران نخواهد شد.


فرو ريزي اعتماد اجتماعي دولت حاصل تزوير و عدم صداقت دولت روحاني است.


او هم چنان مشغول دروغ بافي و تزوير است هيچ خانه اي ساخته و تحويل داده نخواهد شد در دولت روحاني هيچ خودرويي به مردم تحويل نخواهد شد؟


هر چه پروسه برکناري و جايگزيني روحاني بيشتر طول بکشد خسارات سنگين تر و عميق تر خواهد شد.


حداقل امروز يک اتفاق در هم عقيده بودن در حاکميت و ملت وجود دارد بيم آن مي رود .


که اين وحدت هم دچار تفرقه و جدايي شود آنگاه احتمال ترميم هم اقتصاد هم وحدت ملي کار بسيار سخت و شايد غير ممکن باشد.

( 401 ) انفعال دولت و ستاد نوشدارو بعد از مرگ با کرونا چاره کار؟

راهبرد نجات اقتصاد ايران ( 400 ) 'جهش توليد' به اجراء مي رود يا

( 403 ) آينده ما با کرونا ويران تمام مرزهاي سياسي اقتصادي خانواد

روحاني ,هم ,شکست ,بسيار ,يا ,آينده ,روحاني است ,سال آينده ,خواهد کرد ,اين اعتماد ,بررسي و

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
ستارگان سينما پنل ippanel Joel Sandy Putra Blog گل و گياه رضوان ارائه انواع طرح توجيهي دانلود چيزهاي کمياب Jason اسکلت بندي بدن انسان Kendrick